Tiskové zprávy

 

V lednu 2019 se sešel kongres Realistů, který rozhodl o dalším směřování a cílech strany. Byly projednány problémy financování strany. Diskuse se vedla i o možné změně stanov. Většina přítomných se nakonec shodla na pokračování činnosti strany se stávajícími stanovami a beze změny vedení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!