CHCETE BÝT NAŠÍM ČLENEM?

ZVAŽTE TO! 

Chcete se stát aktivním členem Realistů? Zvažte to! Než budete pokračovat dál, tak své rozhodnutí důkladně promyslete a zbytečně neuspěchejte. Proč? V první řadě proto, že členem politické strany se člověk nestává každý den. Je to vážné životní rozhodnutí, kterým vyjadřujete své občanské postoje k politickému směřování a řízení své země. V pojetí Realistů však znamená členství ještě mnohem víc. Představuje závazek. Závazek, že se budete dobrovolně řídit Realistickým kodexem. A nejde o symbolický závazek, v našem pojetí je míněn zcela vážně a seriózně. Než budete pokračovat, seznamte se prosím nejprve důkladně s naším kodexem, abyste mohli vaše rozhodnutí učinit po skutečně zralé úvaze. Pokračujte teprve tehdy, až si budete svým rozhodnutím skutečně jisti. 


Realistický kodex

NABÍZÍME KREV, POT A SLZY

Myšlenky Realistů jsou vám tedy blízké a jste připraveni řídit se Realistickým kodexem. To je skvělé! Přesto zvažte další podstatný aspekt. Členství v naší straně vám z počátku nepřinese žádné výhody. Jak v nadsázce říká Petr Robejšek, přinese vám jen krev, pot a slzy

Členství u Realistů není snadným výtahem k politické moci. Zpočátku vám přinese jen povinnosti. Očekáváme totiž, že každý člen přispěje skutečně aktivně k šíření a popularizaci našich myšlenek. Chcete-li být pouze pasivními příznivci, raději se registrujte jako naši podporovatelé. Budete o všem informováni a vzájemně si ušetříme zklamání z nenaplněných očekávání. My totiž od členů očekáváme mnohem víc než ostatní politické strany. Chceme, abyste:

  • získávali další aktivní členy, podporovatele a sponzory,
  • popularizovali neustále myšlenky Realistů na sociálních sítích,
  • organizovali akce a setkání na podporu Realistů ve svém okolí,
  • aktivně ovlivňovali komunální politiku v místě, kde žijete,
  • poskytovali nám své unikátní znalosti, pokud takovými disponujete.

Není ostuda přiznat si, že na to nemáte čas, schopnosti nebo vůli. Takové upřímnosti si naopak vážíme. Pokud to však myslíte vážně a jste připraveni investovat do Realistů to nejlepší z vás, pak jste patrně těmi, koho hledáme. Abychom to zjistili, je zapotřebí učinit poslední dva kroky.
Nejprve prosím vyplňte členskou přihlášku. Její součástí je podrobný osobní dotazník s informacemi o vás. Vyplňte jej úplně a pravdivě, protože neúplné, nepřesné nebo nepravdivé údaje mohou být důvodem k odmítnutí vaší žádosti o členství.
Nakonec vyplňte naši názorovou kalkulačku. Ta vám ukáže, nakolik se vaše názory a politické postoje shodují s těmi našimi realistickými a umožní vám učinit závěrečné rozhodnutí, zda se chcete skutečně stát Realisty.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky