CHCETE BÝT NAŠÍM ČLENEM?

ZVAŽTE TO! 

Chcete se stát aktivním členem Realistů? Zvažte to! Než budete pokračovat dál, tak své rozhodnutí důkladně promyslete a zbytečně neuspěchejte. Proč? V první řadě proto, že členem politické strany se člověk nestává každý den. Je to vážné životní rozhodnutí, kterým vyjadřujete své občanské postoje k politickému směřování a řízení své země. V pojetí Realistů však znamená členství ještě mnohem víc. Představuje závazek. Závazek, že se budete dobrovolně řídit Realistickým kodexem. A nejde o symbolický závazek, v našem pojetí je míněn zcela vážně a seriózně. Než budete pokračovat, seznamte se prosím nejprve důkladně s naším kodexem, abyste mohli vaše rozhodnutí učinit po skutečně zralé úvaze. Pokračujte teprve tehdy, až si budete svým rozhodnutím skutečně jisti. 


Realistický kodex

NABÍZÍME KREV, POT A SLZY

Myšlenky Realistů jsou vám tedy blízké a jste připraveni řídit se Realistickým kodexem. To je skvělé! Přesto zvažte další podstatný aspekt. Členství v naší straně vám z počátku nepřinese žádné výhody. Jak v nadsázce říká Petr Robejšek, přinese vám jen krev, pot a slzy

Členství u Realistů není snadným výtahem k politické moci. Zpočátku vám přinese jen povinnosti. Očekáváme totiž, že každý člen přispěje skutečně aktivně k šíření a popularizaci našich myšlenek. Chcete-li být pouze pasivními příznivci, raději se registrujte jako naši podporovatelé. Budete o všem informováni a vzájemně si ušetříme zklamání z nenaplněných očekávání. My totiž od členů očekáváme mnohem víc než ostatní politické strany. Chceme, abyste:

  • získávali další aktivní členy, podporovatele a sponzory,
  • popularizovali neustále myšlenky Realistů na sociálních sítích,
  • organizovali akce a setkání na podporu Realistů ve svém okolí,
  • aktivně ovlivňovali komunální politiku v místě, kde žijete,
  • poskytovali nám své unikátní znalosti, pokud takovými disponujete.

Není ostuda přiznat si, že na to nemáte čas, schopnosti nebo vůli. Takové upřímnosti si naopak vážíme. Pokud to však myslíte vážně a jste připraveni investovat do Realistů to nejlepší z vás, pak jste patrně těmi, koho hledáme. Abychom to zjistili, je zapotřebí učinit poslední dva kroky.
Nejprve prosím vyplňte členskou přihlášku. Její součástí je podrobný osobní dotazník s informacemi o vás. Vyplňte jej úplně a pravdivě, protože neúplné, nepřesné nebo nepravdivé údaje mohou být důvodem k odmítnutí vaší žádosti o členství.
Nakonec vyplňte naši názorovou kalkulačku. Ta vám ukáže, nakolik se vaše názory a politické postoje shodují s těmi našimi realistickými a umožní vám učinit závěrečné rozhodnutí, zda se chcete skutečně stát Realisty.


Vytvořte si webové stránky zdarma!