Realisté pokračují

17.02.2019

V lednu 2019 se sešel kongres Realistů, který rozhodl o dalším směřování a cílech strany. Byly projednány problémy financování strany. Diskuse se vedla i o možné změně stanov. Většina přítomných se nakonec shodla na pokračování činnosti strany se stávajícími stanovami a beze změny vedení.

Hlavní činnost se bude soustředit v krajských organizacích a krajské kluby byly pověřeny navrhnout program a strategii pro krajské volby v roce 2020. O těchto otázkách bude rozhodovat příští kongres v lednu 2020. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky